Bảo hiểm PTI đang đầu tư vào đâu?

Bảo hiểm PTI đang đầu tư vào đâu?

Báo cáo tài chính năm 2015 của PTI cho thấy, tổng giá trị đầu tư của PTI đạt 2.828 tỷ đồng tại thời điểm cuối 2015, tăng 116% so với năm 2014.

Doanh nghiệp bảo hiểm đang “chơi xấu” nhau!

Doanh nghiệp bảo hiểm đang “chơi xấu” nhau!

Thị trường bảo hiểm đã trải qua 10 năm thực hiện luật Cạnh tranh, đồng thời với việc cam kết theo nội dung WTO, Việt Nam không phân biệt đối xử với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài.
123
Tin Mới
Tin Nóng