Điểm mặt ‘chúa Chổm’ địa ốc tại Hà Nội

Điểm mặt ‘chúa Chổm’ địa ốc tại Hà Nội

Trong số các chủ đầu tư bất động sản còn nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội vừa nhắc nhở, có dự án vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhưng cũng có những dự án gần như đã bán hết hàng.

Tìm “thuốc” chữa nợ thuế

Tìm “thuốc” chữa nợ thuế

Chiều nay, 22/10, Quốc hội sẽ thảo luận tổ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán năm 2016. Một trong những nội dung quan trọng được tập trung mổ xẻ, phân tích là nợ thuế.
12
Tin Mới
Tin Nóng