“Xuất khẩu lúa gạo bạc bẽo lắm”

“Xuất khẩu lúa gạo bạc bẽo lắm”

“Xuất khẩu lúa gạo bạc bẽo lắm, 1 kg chẳng đáng bao nhiêu tiền. Trên thế giới không mấy nước có chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu gạo như ta trừ phi không làm được ngành khác”.