Sắp có thêm bộ luật mới được trình Quốc hội

Sắp có thêm bộ luật mới được trình Quốc hội

Cùng với Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật mới này sẽ được xây dựng để điều chỉnh các luật khác. Dự kiến trong đầu kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới sẽ trình Quốc hội xem xét để có thể thông qua

Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Trước đây, NĐTNN được hiểu là các cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Thế nhưng với Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, khái niệm NĐTNN không dừng lại ở đó.
12
Tin Mới
Tin Nóng