Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Trước đây, NĐTNN được hiểu là các cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Thế nhưng với Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, khái niệm NĐTNN không dừng lại ở đó.

Đầu tư vào ngân hàng cần chú ý những gì?

Đầu tư vào ngân hàng cần chú ý những gì?

Cổ đông hay nhóm cổ đông có quyền yều cầu những người quản lý ngân hàng phải bồi thường thiệt hại cho ngân hàng một khi người quản lý gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế chưa có một tổng giám đốc hay giám đốc nào của ngân hàng bị cổ đông kiện đòi bồ...
12