Tuần 17-21/08: VN-Index giảm 16,85 điểm

Tuần 17-21/08: VN-Index giảm 16,85 điểm

VN-Index giảm 16,85 điểm (2,9%) sau một tuần giao dịch từ 17 – 21/08/2015, đóng cửa ở mức 556,30 điểm.giảm 16,85 điểm (2,9%) sau một tuần giao dịch từ 17 – 21/08/2015, đóng cửa ở mức 556,30 điểm.