Lộ lý do nợ xấu các ngân hàng tăng vọt

Lộ lý do nợ xấu các ngân hàng tăng vọt

Theo báo cáo tài chính quý II/2016 được một số ngân hàng công bố, thì hầu hết đều có nợ xấu tăng vọt. Một phần nguyên nhân được cho rằng, các ngân hàng phải trả nợ cho quá khứ.

Cuối năm, nhiều ngân hàng lỗ lớn !

Cuối năm, nhiều ngân hàng lỗ lớn !

9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận của nhiều ngân hàng có kết quả tương đối khả quan, song đến quý 4/2015, một số ngân hàng bất ngờ quay ra lỗ nặng.