Vinaconex PVC (PVV) tiếp tục báo lỗ quý 1/2017

Vinaconex PVC (PVV) tiếp tục báo lỗ quý 1/2017

Quý 1 năm nay doanh thu của PVV phần lớn đến từ kinh doanh bất động sản trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh thu chính của công ty đến từ cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng.