Biến động tỷ giá: Doanh nghiệp Việt “méo mặt”

Biến động tỷ giá: Doanh nghiệp Việt “méo mặt”

“Mấy hôm nay chúng tôi đang phải ngồi họp bàn lại với nhau để tính toán xem mức độ ảnh hưởng, tác động...Phần lớn vật tư đều nhập khẩu nên tăng tỷ giá đối với nhập khẩu thì te tua”, ông Tân nói.

Đà Nẵng “cấm cửa” 4 nhà thầu thi công

Đà Nẵng “cấm cửa” 4 nhà thầu thi công

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định chấm dứt hợp đồng, không cho 4 nhà thầu tham gia đấu thầu các dự án từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn do năng lực yếu kém, không chịu hoàn thành thủ tục quyết toán, bàn giao công trình