Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Trước đây, NĐTNN được hiểu là các cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Thế nhưng với Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, khái niệm NĐTNN không dừng lại ở đó.
12