Bao bì dầu thực vật (VPK): Lỗ tiếp quý thứ 4

Bao bì dầu thực vật (VPK): Lỗ tiếp quý thứ 4

Chi phí lãi vay ngắn hạn tăng do tích lũy vốn đối ứng 30% tham gia vào đầu tư Dự án Nhà máy bao bì carton KCN Nam Tân Uyên cùng một loạt các chi phí khác tăng cao khiến Bao bì dầu thực vật (VPK) thua lỗ.
123