CEO Group: 9 tháng lãi hơn 231 tỷ đồng

CEO Group: 9 tháng lãi hơn 231 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý 3/2017 của CEO Group vừa công bố, 9 tháng đầu năm Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 231 tỷ, lợi nhuận sau thuế trên 181 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
12