Những quảng cáo khiến bạn nghĩ khác (P2)

Những quảng cáo khiến bạn nghĩ khác (P2)

Vô số quảng cáo ra đời hàng năm, không ít trong số đó đã để lại giá trị, vượt qua cả ý định ban đầu này. Thậm chí, nó còn làm thay đổi cả một nền văn hóa.