Tư duy lại vai trò của CFO trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tư duy lại vai trò của CFO trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để thành công trong môi trường kinh doanh mới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần thiết có một Giám đốc tài chính (CFO) có năng lực, có tầm nhìn dài hạn và đa năng. Điều này đòi hỏi phải tư duy lại vai trò của CFO tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa so ...

Những người thầy không bằng cấp trong sự nghiệp của bạn

Những người thầy không bằng cấp trong sự nghiệp của bạn

Thật may mắn khi ngoài những thầy cô thời cắp sách tới trường, ta có cơ hội học hỏi từ rất nhiều “giáo viên không bằng cấp” khác : Là người sếp đầu tiên, là nhân viên cấp dưới, là những cuốn sách hay hay bao nhiêu gương mặt được gặp mỗi ngày.