Người trồng hồ tiêu cầu cứu ngân hàng

Người trồng hồ tiêu cầu cứu ngân hàng

Nông dân trồng tiêu đã có đơn thư gửi đến chính quyền địa phương, NHNN Việt Nam kêu cứu sự hỗ trờ về việc giảm lãi, gia hạn nợ, cơ cấu nợ và khoanh nợ vốn vay.