Bài học quý về nghệ thuật lãnh đạo mà tôi học được từ người mẹ chưa một lần điều hành công ty: Kinh doanh rất cần sự tử tế

Bài học quý về nghệ thuật lãnh đạo mà tôi học được từ người mẹ chưa một lần điều hành công ty: Kinh doanh rất cần sự tử tế

Mẹ có thể không phải là chủ doanh nghiệp, chưa một ngày thành lập startup nhưng lời khuyên của bà về nghệ thuật lãnh đạo là điều tuyệt vời nhất mà tôi được học. Và tôi vẫn giữ những bài học ấy bên mình ngay cả khi đã trở thành người đứng đầu công ty.

Học FeMBA để trở thành nhà quản trị toàn diện

Học FeMBA để trở thành nhà quản trị toàn diện

Hướng tới đào tạo ra những nhà quản trị toàn diện, chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh FeMBA được thiết kế theo mô hình eMBA dành cho lãnh đạo của quốc tế và được đào tạo bởi nhiều giảng viên là CEO.

9 điều về thuật lãnh đạo đáng học hỏi từ quân đội

9 điều về thuật lãnh đạo đáng học hỏi từ quân đội

Môi trường quân đội vốn được xem là nơi rèn luyện khốc liệt với mức độ căng thẳng cao, cường độ tập luyện khắt khe. Nhờ vậy những sỹ quan từ quân đội có khả năng chịu đựng được áp lực cũng như nhiều kỹ năng khác mà người bình thường không có được.

5 cấp độ để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại

5 cấp độ để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại

"Sa thải một người luôn dễ hơn là đào tạo họ. Không có nhà lãnh đạo vĩ đại nào lại tạo dựng tiếng tăm bằng cách sa thải nhân viên. Nhưng nhiều người tạo dựng danh tiếng bằng việc phát triển nhân viên"