Giá USD tự do giảm mạnh

Giá USD tự do giảm mạnh

So với cách đây chục ngày, giá USD tự do đã giảm hơn 100 đồng. USD ngân hàng sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 cũng giảm khá mạnh.