Bội chi - thâm hụt: 3 năm liên tiếp vỡ trận

Bội chi - thâm hụt: 3 năm liên tiếp vỡ trận

"Có tỉnh, năm 2014 ước hụt thu ngân sách tới 500 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương phải ứng về 400 tỷ đồng, nhưng sau đó kiểm tra, tỉnh chỉ hụt 140 tỷ thôi. Chênh lệch đó, ai chịu trách nhiệm?".