Đằng sau việc các đại gia nhảy vào cảng biển

Đằng sau việc các đại gia nhảy vào cảng biển

Bên cạnh tỷ suất sinh lời từ kinh doanh cảng khá hấp dẫn thì các cảng có đất hầu hết là cảng ở ven biển hay ven sông. Tất cả đều có thể chuyển mục đích sử dụng thành dự án bất động sản trong tương lai.
12
Tin Mới
Tin Nóng